Propyless (propylenglykol), OTC, F, ATC-kod: D02AX. Mjukgörande lotion. 200 mg/g kutan emulsion.
Indikation: Behandling av torr hud av olika genes.
Varningar och försiktighet: Använd inte i hörselgångarna eller på brännskadad hud. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner
(t.ex. kontakteksem). Datum för översyn av produktresumé 2017-03-09. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
Kontakt: Karo Pharma AB, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm. www.karopharma.se

Propyless, Julkalendern 2020

Sveriges mest sålda mjukgörare med propylenglykol

OBS! För att kunna lämna svar i vår app för iPhone måste du ha den senaste versionen.
Har du inte den senaste versionen så kan du öppna julkalendern i en browser här för att skicka in ditt svar.

Dela