Pevaryl (ekonazol), (Rx)/OTC, Ff, ATC-kod: D01AC03.
1% kräm
Indikation: Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor. För lokal behandling av huden. Varningar och försiktighet: Endast för utvärtes bruk. Pevaryl kräm ska inte användas i ögon eller mun. Speciell försiktighet skall iakttagas vid behandling nära ögonen. Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Graviditet: Pevaryl kräm kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.
Datum för översyn av produktresumé 2018-03-12.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Pevaryl Fot, Julkalendern 2020

Pevaryl för behandling av svamp med kräm eller puder.

OBS! För att kunna lämna svar i vår app för iPhone måste du ha den senaste versionen.
Har du inte den senaste versionen så kan du öppna julkalendern i en browser här för att skicka in ditt svar.

Tävlingsregler
För att medverka i tävlingen så behöver du vara minst 18 år och svara på en fråga som ställs i dagens lucka. Därefter lottas 3 st vinnare ut dagligen bland de rätta svaren. Det är endast möjligt att tävla för dig som bor i Sverige. Vinnarna kontaktas löpande, men senast den 27 december.

Tävlingen hanteras av Karo Pharma AB. Apple är inte involverade i vår tävling. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnarna

Dela