Mildison® Lipid (hydrokortison) 1% kräm i förpackningarna 30 gram (OTC) och 100 gram (RX). ATC-kod: D07AA02, (Rx) Ff. För behandling av lindriga eksem, solsveda och insektsbett. Barn under 2 år behandlas endast på rekommendation av läkare. Undvik kontakt med ögonen. Läkare bör kontaktas om symptomen förvärras eller inte blir bättre efter en veckas behandling. Läs bipacksedeln noga. Se www.fass.se för mer information.

Mildison, Julkalendern 2020

Mildison

Dela