Barn och föräldrar

Att bli förälder kan ge upphov till massor av frågor gällande barns hälsa. Men även hälsofrågor relaterade till livet som mamma eller förälder där nya besvär kan uppkomma. Här samlar vi information kring barns vanliga åkommor och produktinformation anpassade för rådgivning av barn.