Munhälsa

Alla som har en förhöjd kariesrisk kan behöva ett extra fluortillskott utöver vad de får via fluortandkrämen. Lär er mer om vilka grupper som behöver ökat behov av fluortillskott. Vilka läkemedel har torr mun som biverkan – och vad blir konsekvenserna vid muntorrhet. Hur ska man tänka vid rådgivning av barn ske samt få svar på de grundläggande frågorna -vad är fluor, vad är karies och mycket mer.

  • Torr mun

    Muntorrhet som biverkan av läkemedel och konsekvenserna av detta.

  • Starka tänder

    Fluorets verkan och vad som bidrar till ökad risk för karies. Få svar på varför du ska ha ett ökat tillskott av fluor.

  • Munakademin

    Lyssna till tandläkaren Perry och tandhygienisten Anna-Karin som guidar oss genom kariesangrepp och munhälsa.