Wortie, Nailner, CCS och Mabs är medicintekniska produkter. Läs bipacksedeln noga före användning

Cortimyk
Cortimyk (mikonazolnitrat och hydrokortison) (Rx)/OTC, Ff, ATC-kod: D01AC20.
20 mg/g + 10 mg/g, kräm
Indikation: Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton– och Microsporum-arter) och kutana candidiasis med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande.
Varningar och försiktighet: Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Undvik att krämen kommer i kontakt med ögonen. Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora kroppsytor hos små barn bör risken för systemeffekt beaktas.
Datum för översyn av produktresumé 2020/08. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se

Pevaryl (fot)
Pevaryl (ekonazol), (Rx)/OTC, Ff, ATC-kod: D01AC03.
1% kräm
Indikation: Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor. För lokal behandling av huden. Varningar och försiktighet: Endast för utvärtes bruk. Pevaryl kräm ska inte användas i ögon eller mun. Speciell försiktighet skall iakttagas vid behandling nära ögonen. Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Graviditet: Pevaryl kräm kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.
Datum för översyn av produktresumé 2018-03-12.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Verruxin kutan lösning 200 mg/200 mg
Verruxin (mjölksyra, salicylsyra), OTC, EF, ATC-kod: D11AF Övriga dermatologiska medel, vårtmedel.
1 g lösning innehåller: 200 mg mjölksyra och 200 mg salicylsyra.
Indikation: För behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt av envisa och återkommande liktornar och förhårdnader
Varningar och försiktighet: Rekommenderas inte till barn under 6 år. Personer med känslig hud eller med perifera cirkulationsstörningar, t ex vid diabetes mellitus eller arterioskleros, skall inte själva behandla vårtor. Verruxin får inte komma i kontakt med ögon och slemhinnor. Verruxin skall inte användas på infekterad eller kraftigt inflammerad hud eller om sveda och ömhet uppkommer vid administreringen. Vid graviditet skall Verruxin endast användas på små hudområden. Datum för översyn av produktresumé 2019-02-28.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

Fotakademin 3.0

Bli redo för fotsäsongen med ny kunskap som tar oss och våra fötter till nya höjder! Vi besöker den medicinska fotterapeuten Monica och ställer alla frågor vi kan komma på samt testar produkter i studion.

Du kommer även att kunna chatta med oss live! Öppna fönstret i youtube för att delta i chatten.

Dela