Pevaryl, receptfritt läkemedel som innehåller Econazol nitrat för behandling av svampinfektion i underlivet. Kombinationsförpackning med vagitorier 150 mg och kräm 1%. Får endast användas av gravida under den första trimestern. Även då endast i samråd med läkare. Läs bipacksedeln noga innan användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se  

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier. Receptfritt läkemedel. innehåller prednisolon och cinkokain. För behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process. Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Läs bipacksedeln noga före användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se.

Video: Intimakademin 1.0

VULVA-experten och Gynekologen Rebecka Kaplan Sturk, Specialistläkare gynekologi & obstetrik lär oss om de
vanligaste underlivsbesvären och går igenom vulvavård för kvinnor i alla åldrar!

Dela