Multi-Gyn, Multi-Mam är medicintekniska produkter. Läs noga bipacksedeln före användning.

Pevaryl kombi vagitorier 150mg och kräm 1% Pevaryl, receptfritt läkemedel som innehåller Econazol nitrat för behandling av svampinfektion i underlivet. Kombinationsförpackning med vagitorier 150 mg och kräm 1%. Pevaryl ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Kontakta läkare om ingen förbättring sker eller om symtomen förvärras inom 3 dagar efter påbörjad behandling. Kontakta läkare om symtomen inte fullständigt försvunnit inom 7 dagar efter påbörjad behandling. Läs bipacksedeln noga innan användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se

Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier. Receptfritt läkemedel. Innehåller prednisolon och cinkokain. För behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. Kontakta läkare innan läkemedlet används för undersökning och säkerställande av rätt diagnos. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Scheriproct rekommenderas inte för barn under 18 år. Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Läs bipacksedeln noga före användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.seFör fullständig information se fass.se.

Intimbesvär och hur de kan behandlas

Delta på vår digitala intimföreläsning där vi behandlar de vanligaste intimbesvären, går igenom vilka produkter som kan rekommenderas vid vilka symptom och vilken typ av medicinering som kan göra att intimbesvär lättare uppstår. Ett ämne vi på Karo Pharma brinner för!

Ladda ner vår intimbilaga under dokument.

Kom ihåg att gåvor endast skickas ut i samband med att du deltagit på något av våra live-event och att detta måste göras i direkt anslutning till dessa (inte innan och inte efter).

Dela