Propyless kutan emulsion (propylenglykol) är ett receptfritt läkemedel för behandling av torr hud. Läs bipacksedeln noggrant. Undvik att smörja i hörselgångarna eller på brännskadad hud. Rekommenderas inte till personer med överkänslighet mot propylenglykol eller något annat innehållsämne. Karo Pharma AB. www.karopharma.se.

Lucka 10 Julkalendern 2022 – Propyless

Dela