Propyless (propylenglykol), OTC, F ATC-kod: D02AX. 200 mg/g kutan emulsion. Mjukgörande lotion. Ingår i förmånen. Indikation: Behandling av torr hud av olika genes. Varningar och försiktighet: Använd inte i hörselgångarna eller på brännskadad hud. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Datum för översyn av produktresumé 2021-03-01. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Lucka 11 Julkalendern 2021- Propyless

OBS! För att kunna lämna svar i vår app måste du skapa ett konto och ha uppdaterat till den senaste versionen.
Har du inte den senaste versionen så kan du öppna julkalendern i en browser här för att skicka in ditt svar.

Dela