Pevaryl, receptfritt läkemedel som innehåller Econazol nitrat för behandling av svampinfektion i underlivet. Kombinationsförpackning med vagitorier 150 mg och kräm 1%. Får endast användas av gravida under den första trimestern. Även då endast i samråd med läkare. Läs bipacksedeln noga innan användning. Tillverkare: Karo Pharma AB, info@karopharma.se. För fullständig information se fass.se

Vaginal svamp, Pevaryl

5:13 min

Dela