Verruxin kutan lösning 200 mg/200 mg
Verruxin (mjölksyra, salicylsyra), OTC, EF, ATC-kod: D11AF Övriga dermatologiska medel, vårtmedel.
1 g lösning innehåller: 200 mg mjölksyra och 200 mg salicylsyra.
Indikation: För behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt av envisa och återkommande liktornar och förhårdnader
Varningar och försiktighet: Rekommenderas inte till barn under 6 år. Personer med känslig hud eller med perifera cirkulationsstörningar, t ex vid diabetes mellitus eller arterioskleros, skall inte själva behandla vårtor. Verruxin får inte komma i kontakt med ögon och slemhinnor. Verruxin skall inte användas på infekterad eller kraftigt inflammerad hud eller om sveda och ömhet uppkommer vid administreringen. Vid graviditet skall Verruxin endast användas på små hudområden. Datum för översyn av produktresumé 2019-02-28.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

Vårtor, Fotakademin 2.0

Dela